Blue Room

Strategisch advies

Consultancy is zo’n zwaar woord. Wij noemen het liever strategisch advies. Je kunt hetzelfde gedegen werk verwachten van onze online strategen, maar zonder de poeha. Want met al onze kennis en expertise staan we midden in het digitale landschap. Geen wollige rapporten maar concrete digitale oplossingen, vanuit een datagedreven aanpak. Samen duiken we diep in je business. In welke processen knelt het? Hoe verloopt de customer journey? Vanuit nauwe samenwerking werken we aan jouw online vraagstuk. Altijd een aanpak op maat. Altijd persoonlijk. Altijd voor het beste resultaat.

Goede voorbereiding

Succesvolle online projecten staan of vallen met een goede voorbereiding. Voordat we hard van stapel lopen, stellen we altijd een aantal vragen over strategie, positionering, doelgroepen en het verdienmodel. De antwoorden zijn namelijk van doorslaggevend belang voor het realiseren van digitaal succes.

Duurzaam concurrentievoordeel

Het digitaal landschap is continue aan verandering onderhevig, vaak door technologische ontwikkelingen maar ook bijvoorbeeld door disruptors van buiten de branche. Het is zaak om met een analytische en datagedreven aanpak te zorgen dat we niet voor verrassingen komen te staan. De digitale transformatie moet juist leiden tot een voorsprong.

Pragmatische aanpak

Ook in een adviestraject is onze pragmatische aanpak leidend. In enkele workshops komen we samen met de opdrachtgever snel tot de kern. We formuleren een digitale strategie, brengen het landschap in kaart en stellen concrete doelen. Zo kunnen we snel samen aan de slag om digitaal succes te realiseren.

Rol van regisseur

In de praktijk komen we veelvuldig situaties tegen waarbij al meerdere partijen een rol vervullen in het digitaal landschap bij de klant, maar het ontbreekt aan een structurele aanpak en goede afstemming tussen de verschillende specialisten. In dat geval nemen wij de rol van regisseur en zorgen voor de structurele aanpak en coördinatie van partijen en processen. Omdat wij als sinds 2003 actief zijn in de online wereld hebben we ruime ervaring en een succesvol track record. Een ‘license to operate’, ook als coördinator voor meerdere partijen.

Meer weten?

Nieuwsgierig? Neem contact op met Remco van Nieuwenhoven (founder), bel of mail.