Corporate Agility: the ability to rapidly respond to change

16 februari 2016 Strategie

We zien dat het internettijdperk een aantal structurele veranderingen met zich mee brengt in de levensduur van ondernemingen, concepten en producten. Er is nu namelijk sprake van een overvloed aan informatie, een generatie ‘digital natives’ en een versnelling van veel technologische ontwikkelingen. De levensduur wordt steeds korter en vernieuwingsdrang een must.

Duurzaam succes behalen

Waar voor de eeuwwisseling de ondernemingen in een gezapig tempo konden reageren op veranderingen in de markt, is het nu noodzakelijk om onmiddellijk in actie te komen. Toetredingsdrempels verdwijnen als sneeuw voor de zon en startende ondernemingen zetten bestaande businessmodellen op de kop. Ondernemingen die dit negeren, nemen we op in de geschiedenisboeken. Bekende voorbeelden zijn Schoenenreus, Free Record Shop, Halfords en OAD.

Voor nieuwe toetreders in de markt is het relatief eenvoudig om te profiteren van de technologie die nu voorhanden is. Indien een start-up werkt met Agile methodieken, kan men snel beginnen en continu aanpassingen doorvoeren gedurende het proces. Het is een nieuwe werkwijze waar bestaande ondernemingen veel meer moeite mee hebben. Vooral de bestaande ondernemingen die in afdelingen zijn georganiseerd, opereren veel trager door de hiërarchie en overlegstructuur .

In de komende jaren zal de versnelling van technologie verder toenemen, zelfs in exponentieel tempo. Dit wordt treffend beschreven door Yuri van Geest, in zijn inspirerende boek Exponentiële Organisaties. De trend van korte doorlooptijden, snelle aanpassingen en continue vernieuwing van processen zal structureel blijken te zijn.

Om duurzaam succes te behalen in de komende jaren zal elke onderneming een grote mate van wendbaarheid moeten aanleren, zowel strategisch als operationeel. Het gaat allang niet meer om het vermogen tot aanpassen, maar om het vermogen om razendsnel en continu in te spelen op snel veranderende omstandigheden.