Livio kiest voor Orange Juice

15 juli 2021 Development

Na een korte bureau-oriëntatie kiest Livio voor Orange Juice als digital agency voor de komende jaren. Livio is een zorgorganisatie in regio Enschede met diensten op het gebied van zorg, wonen en gezondheid. Livio levert zorg aan huis, in verpleeghuizen en in beschermde woonvormen. Hieronder vallen ook aanvullende diensten, het uitlenen van verpleegartikelen en voedingsvoorlichting. Om de diensten op een professionele en aansprekende wijze te presenteren heeft Orange Juice een nieuwe website ontworpen en gerealiseerd voor Livio.

De keuze voor Orange Juice

Livio heeft gekozen voor Orange Juice vanwege de begeleiding die wij kunnen bieden op het gebied van digitale strategie en online marketing. Het opzetten en uitvoeren van een digitale strategie voor de komende jaren is van groot belang. Livio wil niet alleen een nieuwe website, maar rekent ook op coördinatie en uitvoering van online marketing werkzaamheden.

"Het is voor Livio van groot belang dat onze -toekomstige- cliënten ervaren wat wij voor ze kunnen betekenen. Want het gaat niet alleen om zorg, het gaat er bij Livio om dat onze cliënten zo lang mogelijk regie over hun eigen leven kunnen houden; zoveel mogelijk zelf maar nooit alleen. Orange Juice heeft dit uitgangspunt uitstekend begrepen en helpt ons met al hun expertise om deze beleving zo goed mogelijk online over te brengen. We bouwen samen met Orange Juice aan een duurzame relatie waarin we online proposities realiseren die passen bij onze cliënten én bij het digitale tijdperk."
- Sandra Koopman – Manager Clientbeleving Livio
100 bomen planten

Om de start van onze samenwerking met Livio te vieren, hebben wij middels een donatie gezorgd dat er 100 bomen worden geplant door de Stichting Trees for All. Bij elke nieuwe samenwerking planten wij bomen via deze stichting in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Trees for All heeft wereldwijd al miljoenen bomen geplant in de strijd tegen klimaatverandering. Zo levert Orange Juice, naast succesvolle online projecten, ook een bijdrage aan een groenere wereld.   

Cliënt centraal

In de strategie van Livio staat de cliënt centraal en voert deze zelf zoveel mogelijk de regie. Dit uitgangspunt komt ook in de nieuwe website tot uitdrukking. In tekst, beeld en de functionaliteiten. Met aanvullende diensten als bijvoorbeeld boodschappendienst, maaltijdenservice en kapper-aan-huis worden cliënten ontzorgt. Daarnaast organiseert Livio ook allerlei activiteiten als wandelingen, uitstapjes en de befaamde fietsvierdaagse.

Naast het informeren en overtuigen van cliënten en mantelzorgers, speelt de website een belangrijke rol in de arbeidscommunicatie. Het is voor Livio van groot belang dat de rol als werkgever aantrekkelijk wordt gepresenteerd zodat de organisatie nieuwe medewerkers kan werven.  

Datagedreven aanpak

Om de website tot een succes te maken, hanteren wij vanaf de start een datagedreven aanpak. Dit start met een nulmeting en keyword onderzoek. Vanuit de strategie formuleren we doelstellingen en KPI’s voor de digitale aanpak. Zo worden alle inspanningen meetbaar. De voortgang presenteren we middels realtime marketing dashboards en gedetailleerde maandrapportages. De datagedreven aanpak maakt dat we continu inzichtelijk hebben welke acties goed converteren en we snel kunnen bijsturen waar nodig.

Toekomstige functionaliteiten

De nieuwe Umbraco website vormt een solide basis en wordt in de komende jaren uitgebreid met aanvullende modules. Zo staat er een online bestelmodule voor specifieke diensten en producten op de roadmap. Ook zijn er plannen om een vitaliteitsplatform uit te werken. De digitale transformatie voor Livio is in gang gezet en samen gaan we prachtige resultaten behalen de komende jaren.