Leaders eat last

22 maart 2016 Strategie

‘Leaders eat last’ is de titel van het nieuwe boek van Simon Sinek. Zijn eerste boek heet ‘Start with Why’ en gaat over het principe van ‘The Golden Circle’. In het kort: een bedrijfsmissie moet ontstaan vanuit passie. Naast zijn boeken is Simon Sinek ook bekend van zijn veel bekeken TED-talk met inmiddels ruim 26 miljoen views.

Managementaanpak en bedrijfscultuur

Simon is een voorvechter van vernieuwing in managementaanpak en bedrijfscultuur, waar passie, beleving en menselijke waarden centraal moeten staan. Simon heeft een cultureel-antropologische achtergrond en wil vooral ondernemerschap en leiderschap stimuleren.

Op vrijdag 18 maart was Simon in Nederland voor een lezing en ik was één van de 900 aanwezigen in het Spiegeltheater in Zwolle. Simon wist het publiek twee uur lang te boeien met zijn filosofie over leiderschap en talloze vermakelijke anekdotes. Al snel werd zijn aversie duidelijk tegen ‘besturen op afstand’ met hulpmiddelen als smartphones en mail. Volgens Simon Sinek zijn alle goede leiders in staat om verbinding te maken op persoonlijk vlak en medewerkers te inspireren met voorbeeldgedrag.

Lezing

Tijdens de lezing legt Simon steeds de link tussen biologische processen (DNA, hormonen, hersenfuncties) en menselijk gedrag. Hij geeft aan hoe goede leiders in de vorm van dienend leiderschap hier invulling aan geven. Hierbij is van belang dat leiders een gevoel van veiligheid en vertrouwen kunnen creëren en medewerkers de ruimte geven om initiatief te nemen.

Critici menen dat de filosofie van Simon Sinek niet veel diepgang kent en vooral een marketingverhaal is. Ook al is deze kritiek deels terecht, duidelijk is dat Simon Sinek een groot inspirator is voor velen die op zoek zijn naar nieuwe vormen van leiderschap. Zijn lezing wordt door het publiek beantwoordt met een minuten durende staande ovatie.